Zoelmond

Behoorde met Beusichem tot het graafschap Buren. Van 1811 tot en met 1817 maakte Zoelmond deel uit van de gemeente Beusichem. Sinds 1818 behoort het tot de gemeente Buren. Voor de oudste vermelding en betekenis van het deelwoord 'Zoel' kan verwezen worden naar hetgeen bij Zoelen vermeld staat. Zoals de naam zelf al duidelijk aangeeft, moet in de omgeving van dit dorp de monding van het riviertje de Zoel gezocht worden. De oudste vermelding van de naam als zodanig wordt gevonden in een cartularium van de Abdij van MariŽnweerd in een afschrift van een oorkonde uit 1214. Vanaf de 14e eeuw is er in de archieven ook sprake van een geslacht van Zoelmonde.


Deze pagina is mogelijk gemaakt door de inbreng van:
de Heer Veerman, Regionaal Archief Rivierenland
Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.


Home   home Buren

sitemap   ©   webdesign MakingThePages b.v.