Zennewijnen

Zoals destijds nog gebruikelijk was, vormde de Abdij MariŽnweerd oorspronkelijk een dubbelklooster, dat wil zeggen dat er zowel mannen als vrouwen in huisden. Dat vond men echter al vrij spoedig ongewenst, zodat er naar een ander onderkomen voor de nonnen werd uitgekeken. Het resultaat was dat in 1229 in Zennewijnen, na een nogal lange aanloopperiode, als een soort dependance van de abdij het Praemonstratenzer nonnenklooster MariŽnschoot werd gesticht. Dat de keuze op Zennewijnen viel, is begrijpelijk. De abdij had er al een uithof, terwijl er bovendien een kapel stond die vermaard was als bedevaartsoord. Deze was al in 1216 aan de abdij overgedragen en ging nu als kloosterkerk fungeren. Het klooster werd in 1572 door troepen van Hendrik van Brederode geplunderd en onbewoonbaar gemaakt. Korte tijd later werd het kloosterbezit in een stichting ondergebracht, die onder de naam Stift Zennewijnen tot 1811 bleef bestaan. Hieruit werd eerst aan de gewezen nonnen en later aan (andere) ongehuwde adellijke dames uit de Betuwe en Tielerwaard een toelage verstrekt. De Stiftse Waarden behoorden tot de bezittingen. Op het kloosterterrein kwamen twee boerderijen te staan, waarvan er een later weer verdween. De andere bestaat nog in de vorm van het landhuis Het Klooster, dat van 1887 dateert. De gebouwen van het klooster zijn geleidelijk verdwenen. Rond het midden van de negentiende eeuw werd een schuur nog de Kloosterkerk genoemd, maar in feite was de kapel, waarvan overigens alleen de muren nog overeind stonden, in 1631 al gesloopt. Het kerkhof is echter tot op de huidige dag als begraafplaats van Zennewijnen in gebruik. Bovendien is uit de kerk een grote, uit het midden van de zestiende eeuw stammende grafzerk bewaard gebleven, die zich nu in het portaal van de dikke toren van Varik bevindt. Op de zerk is een edelvrouw afgebeeld, met het (deels onleesbare) randschrift: `.... Va Varick vrou tot Siwerde Ao .... Sterf Joefrow Lutgart va Varick subpriorse tot Siwerde A .... Sterf Jofrou Claer v. Varick'.

Deze pagina is mogelijk gemaakt door de firma De Gelderse Morgen, fietsvakanties.
De Historische Kring West - Betuwe.

Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.Home   home Tiel

sitemap   ©   webdesign MakingThePages b.v.