Waal

Waal bij Haaften tijdens laagwater aug 2003.

De Waal is de grootste rivier in de Betuwe en voert ca. 2/3 van al het Rijnwater af en is een van de belangrijkste scheepvaartroutes. Daarnaast is de Waal 's zomers ook een belangrijke plek voor recreatie. Als men 's zomers naar de Waal kijkt is het een vriendelijk stromend riviertje met soms zo brede uiterwaarden dat vanaf de dijk de rivier niet eens zichtbaar is. Maar zelfs tijdens de droogte van 2003 kwam er via de Rijn nog ongeveer 1 miljoen liter water per seconde Nederland binnen. Bij hoogwater in de winter, waarbij het water soms ruim 5 meter hoger staat en tegen de winterdijk aan klotst, is pas goed zichtbaar wat een enorme rivier de Waal is. Dan, staande op de dijk met aan de rivierzijde het water vlak onder de dijk en aan de landzijde de huizen in een diep gat, is de dreiging van het water voelbaar. Voor mensen uit het rivierengebied die ieder jaar in de winter 'het vriendelijke stroompje' zien uitgroeien tot de enorme rivier die het 's winters is, blijft het onbegrijpbaar dat men de rivier met bebouwing in de uiterwaarden probeert te belemmeren. Een ex-ambtenaar van rijkswaterstaat noemde het zelfs de fout van de eeuw.
Het gebied van de Betuwe is heel anders dan b.v. het Maasgebied. Als daar de dijken overlopen heeft men wateroverlast. Als de Waaldijk het begeeft zal heel de Betuwe als een badkuip vollopen, tot de hoogte dat het er in het westen weer uitloopt (ca. 6 meter boven NAP) en zal het water op de laagste delen, 3 verdiepingen hoog staan, Vele huizen zullen tot aan de nok onder water komen staan. Alleen op de hoge plaatsen zoals de oude dorpskernen op stroomruggen, die gebouwd zijn met de dreiging van het water en hun voorzieningen hebben als terpen en vloedzolders bieden dan nog enige bescherming. Dorpskernen met bescherming tegen het water zijn b.v. Beesd, Tiel, Enspijk. Foto van de Waal in zomer en winter.


Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.