Maurikse wetering

Het watersysteem van de Maurikse wetering met bijbehorende sloten en greppels ligt als een fijnmazig netwerk over het landschap en zorgt voor de afvoer van overtollig water via de Korne naar de Linge. De Maurikse wetering begint in de buurt van Ingen als een klein slootje en wordt gaandeweg breder totdat hij bij Buren in de Korne stroomt.

De Maurikse wetering is gegraven nadat in 1310 door Alard van Buren de rechten tot het graven van een wetering door zijn gebied is verkocht aan de dorpelingen van Maurik, Eck, Ingen en Lienden. In 1456 wordt de afwatering van het gebied verder geregeld en nemen ook Rijswijk, Ravenswaaij, Zoelen, Avezaath, Asch, Erichem, Beusichem, Zoelmond, Geldermalsen en Meteren deel. In dat jaar wordt de z.g. Lingebrief opgesteld waarin allerlei zaken betreffende onderhoud aan de waterwegen wordt geregeld. Ommeren die in 1310 weigerde om mee te betalen aan de leges die Alard van Buren hief voor de Maurikse wetering moest wachten tot de ruilverkaveling van 1949/1954 voor een goede afwatering van hun gebied.

Linge

Gelijk aan de Linge stroomt de Maurikse wetering door een tunnel onder het Amsterdam- Rijnkanaal door. De tunnel is uit 1937 (bouw van kanaal) en in 1977 aangepast aan de verbreding van het kanaal

Linge

Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.