Lek en Nederrijn

De Lek en Nederrijn is een van de belangrijke Rijntakken en voert ruim 1/5 van het water van de Rijn af. De Lek is in de 8e eeuw ontstaat door een gedeeltelijke afdamming van de oude Rijntak van Wijk bij Duurstede naar Utrecht, de tegenwoordige Kromme Rijn.
De Rijn (Bijlandskanaal) komt bij het dorpje Spijk, bij Lobith, Nederland binnen en splitst zich in een zuidtak (Waal) en een noordtak, het Pannerdens kanaal die bij Pannerden overgaat in de Nederrijn. Ten oosten van Wijk bij Duurstede splitst de Nederrijn zich in de Krommerijn naar het noorden en de Lek naar het westen die doorloopt tot aan Rotterdam. De Lek en de Nederrijn vormden een groot gedeelte van de noordgrens van het Graafschap Buren en vormen nog steeds de noordgrens van de huidige gemeente Buren. De Lek wordt doorsneden door het Amsterdam- Rijnkanaal waarbij sluizen zorgen voor een scheiding van de waterstromen.

lek lek

Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.