Water door de eeuwen

2 e eeuw V.Chr. Ontstaan van de huidige benedenloop van de Linge.
8 e eeuw Ontstaan van de Lek.
13 e eeuw Graven van de huidige bovenloop van de Linge.
1284 Diefdijk aangelegd door de Here van Holland.
1310 Graven van de Maurikse wetering.
1446 Lingebrief die allerlei zaken betreffende het water regelde.
1615 Doorbraak van de Nederrijn dijk en het ontstaan van de klokkewaai bij Lienden.
1926 Hoogwater in de Rijn
In het oude peilhuis bij Herwijnen is het plaatselijke record van 5,99 meter gemeten.
1933 Begin met het graven van het Amsterdam - Rijnkanaal.
1949 - 1954 Ruilverkaveling die eindelijk de afwatering van Ommeren regelde.
1951 Verbreden van de bovenloop van de Linge tot zijn huidige vorm.
1952 Opening van het Amsterdam - Rijnkanaal voor de scheepvaart.
1977 Amsterdam - Rijnkanaal verbreed om aan de eisen van de moderne scheepvaart tegemoet te komen.
1995 Hoogwater in de Rijn
In het oude peilhuis bij Herwijnen is het plaatselijke record van 1926 niet verbeterd het water kwam nu tot 5,95 meter.
In Tiel stond het water tot tegen de kade Een hoogwater merk geeft de toen bereikte waterhoogte aan.