Amsterdam- Rijnkanaal

Het Amsterdam- Rijnkanaal is gegraven in de jaren 1933 tot 1954. Bij de opening voor de scheepvaart in 1952 was het 72 km lange kanaal over de bodem gemeten 75 meter breed en 4.20 meter diep. In 1977 is het kanaal verder verbreed om aan de eisen van de moderne scheepvaart tegemoet te komen. Het kanaal verbond de Waal rechtstreeks met Amsterdam zodat de schepen niet meer door het Merwedekanaal moesten omvaren, hetgeen de vaartijd Amsterdam Duitsland ongeveer halveerde.

Het Amsterdam- Rijnkanaal heeft verschillende kruisingen met andere wateren. Bij de kruising met de Lek en de aansluiting op de Waal is gebruikgemaakt van sluizen om de waterstromen te scheiden. De kruisingen met de Maurikse wetering en de Linge zijn ongelijkvloers, hier lopen de beide stromen door een tunnel onder het Amsterdam- Rijnkanaal door. Voor het kunnen reguleren van de waterstand in de Betuwe is er bij de onderdoorgang van de Linge onder het Amsterdam-Rijn kanaal, ook nog een gemaal geplaatst. Het Amsterdam-Rijnkanaal begint in de Waal bij Tiel, loopt westelijk van Wijk bij Duurstede waar het de Lek kruist, loopt westelijk van Utrecht en komt bij Amsterdam in de vroegere Zuiderzeetak het IJ.

Amsterdam-Rijn kanaal
Click op foto voor vergroting

Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.