Namen door de tijd

  • Rhenoy
  • Renoy
  • Renooi
  • Renoyerbosch

Oud... maar zonder wapen

Rhenoy (Renoy, Renooi, Renoyerbosch) wordt voor het eerst genoemd in de stichtingsoorkonde van de abdij Mariënweerd in het jaar 1129. Het vermoeden bestaat, dat Rhenoy nimmer een eigen dorpswapen heeft gehad. Dat kan worden verklaard door het feit, dat het samen met Beesd vele jaren was verenigd in het Ambt van Beesd en Rhenoy. Een uitgebreid archief daarvan (periode 1539-1811) is te vinden in het Rijksarchief in Arnhem.


Door het gemeentebestuur wordt als het dorpswapen van Rhenoy beschouwd de afbeelding met de drie brakke koppen van het geslacht Van Tuyl (zie Het Wapen van Deil). Of dat wel geheel terecht is...?