Ravenswaaij

Dit dorp in de Neder-Betuwe behoorde van 1811-1817 bij de gemeente Beusichem. Van 1818-1998 bij de gemeente Maurik en vanaf 1999 bij de gemeente Buren. De oudste vermelding wordt gevonden in een oorkonde uit de 12e eeuw. De betekenis van de naam is waarschijnlijk afgeleid van het oud Nederlandse woord 'wade' hetgeen poel of ondiep water betekent en de persoonsnaam "Raven". Dat is weer afgeleid van het oud Germaanse woord "hraban" dat raaf betekent. In de 13e eeuw komt de geslachtsnaam van Ravenswade met diverse verbasteringen voor tot in de 15 eeuw.


Deze pagina is mogelijk gemaakt door de inbreng van:
de Heer Veerman, Regionaal Archief Rivierenland
Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.


Home   home Buren

sitemap   ©   webdesign MakingThePages b.v.