Namen door de tijd

  • Meteren
wapen

Gevoerd werd een gevierendeeld wapen: I en IV Eyll en II en III Kuyc. Het wapen Van Eyll is volgens sommigen te omschrijven als: in blauw een gouden lelie. De meeste bronnen geven voor Meteren: in zilver een rode lelie, maar blijkens de bij de Hoge Raad van Adel berustende collectie Van Spaen (inv. nr. 182) kwamen ook andere blazoeneringen voor, met name in blauw een gouden lelie. Het wapen zoals dit thans algemeen als dat van Meteren wordt aanvaard is hieraan sterk verwant, zij het met de uitzondering, dat de lelie in zilver is uitgevoerd. De omschrijving luidt dus: in een blauw (lazuur) veld, een zilveren lelie.