Kernen van Geldermalsen

Meteren

Langs de Rijksstraatweg ligt de dell, de kleiput waar vroeger de klei voor de terpen en vloedwallen is gewonnen. Voordat er in Meteren waterpompen en waterleiding waren heeft het water in deze put als belangrijkste water bron voor mens en vee gediend. Aangezien Meteren sedert het eerste millenium niet meer zoals de andere dorpen van Geldermalsen aan de rivier lag was het hebben van water belangrijk en moet deze nu onogelijke plas vroeger een belangrijke rol hebben gespeeld in het dorpsleven.

dell
vergroting
dell
vergroting

Boerderij de Del langs Rijksstraatweg ligt bij de Dell.