Lienden

Was eertijds een heerlijkheid, waarvan de helft tot 1811 in het bezit was van de Abdij de Elten. De andere helft ging diverse malen in andere handen over, het laatst in 1709, van de Rekenkamer van Gelderland. Van 1811-1998 was Lienden een zelfstandige gemeente, waaronder de buurtschappen Aalst, De Marsch, Ingen, Meerten en Ommeren in de Neder-Betuwe vielen. Tussen 1811 en 1817 behoorden ook Kesteren, Lede en Oudewaard tot de gemeente Lienden. Sinds 1999 behoort Lienden bij de gemeente Buren. De oudste vermelding staat in een in de 15e eeuw gemaakte kopie van een 10e eeuwse oorkonde. Er was een geslacht de Lindinia in de 12e eeuw. Van Lyende(n) en diverse schrijfwijzen komen voor vanaf de 13e eeuw tot op heden.


Deze pagina is mogelijk gemaakt door de inbreng van:
de Heer Veerman, Regionaal Archief Rivierenland
Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.


Home   home Buren

sitemap   ©   webdesign MakingThePages b.v.