Kapel- Avezaath

Behoorde van 1811 tot 1978 bij de gemeente Zoelen, sindsdien tot Tiel. De oudste vermelding van Avezaath vindt men in een eind 11e eeuw opgemaakte copie van een oorkonde uit 850, waarin graaf Balderik een hoeve aan de bisschop van Utrecht schenkt. Er was ook een geslacht met dezelfde naam dat vanaf de 14e eeuw in de archieven vermeld wordt. De toevoegingen 'kerk-' en "kapel-' spreken voor zich. Vaak is door het weglaten van die extra aanduiding niet altijd duidelijk welke van de twee dorpen bedoeld werd. Het woord 'Avezaath' is afgeleid van 'sate', wat in het Oudnederlands woning betekent. 'Avo' of 'Ave' staat voor een persoonsnaam, welke vermoedelijk uit het oud Germaans komt. Daarin staat het woord 'aiva' voor 'eeuw' of 'eeuwenoude'. Vrij vertaald betekent Avezaath dus 'de woning van (de oude) (heer) Avo of Ave'. Respectievelijk de kerk en de kapel daarbij gelegen.


Deze pagina is mogelijk gemaakt door de inbreng van:
de Heer Veerman, Regionaal Archief Rivierenland
Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.


Home   home Buren

sitemap   ©   webdesign MakingThePages b.v.