Ingen

Van 1811-1817 behoorde het tot de gemeente Maurik en van 1818-1998 tot de gemeente Lienden in de Neder-Betuwe. Sinds 1999 behoort het tot de gemeente Buren. Vooralsnog is geen oudere vermelding dan het begin van de 14e eeuw in de archieven aangetroffen. Bekijkt men de betekenis van de naam, dan zou deze afgeleid kunnen zijn van de voornaam Ingeborg, welke naam betekent, 'zij die beschermt wordt door Ingo'. Dit was een godheid bij de Noormannen. Zekerheid of de naam daarop terug te voeren is kan echter niet verkregen worden. Er was een geslacht de Ingenhe in de 13e eeuw. Op verschillende wijzen geschreven is deze naam ook tot op heden in gebruik.


Deze pagina is mogelijk gemaakt door de inbreng van:
de Heer Veerman, Regionaal Archief Rivierenland
Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.


Home   home Buren

sitemap   ©   webdesign MakingThePages b.v.