Kernen van Geldermalsen

Gellicum

De middeleeuwse kerk van Gellicum in 1803 teruggegeven aan de katholieken. Hierbij aangebouwd het rechthuis met wapen van de familie Tengnagell.

kerk
vergroting
kerk
vergroting

Een prominente monumentale plaats binnen de dorpsgemeenschap van Gellicum wordt ingenomen door het zogenaamde Rechthuis, aangebouwd tegen de R.K. Kerk. Gebouwd omstreeks 1630 fungeerde het lange tijd als raad- en rechtszaal van het schoutambt Gellicum, daarna is het gebruikt als vergaderlokaal van het Polderbestuur. Momenteel wordt het gebruikt voor plaatselijke verenigings- c.q. dorpsaktiviteiten. Op de voorgevel is een wapen bevestigd wat vaak voor "het wapen van Gellicum" wordt aangezien. Het betreft hier een door een gravenkroon gedekt schild, gedeeld: a. gevierendeeld één en vier een kruis, twee en drie beurtelings gekanteelde dwarsbalken; b. drie weerhaken, geplaatst 2 en 1..
We hebben hier te maken met het wapen van Alexander Tengnagell, Heer tot Gellicum, dijkgraaf van de Tielerwaard, 8 december gehuwd met Geertruid Ermgard van den Boetzelaer, overleden te Gellicum in 1679. Het geslacht Tengnagell had een gouden kruis op blauwe ondergrond in het wapen. De drie gouden weerhaken in rood zijn afkomstig van het wapen van de familie Van den Boetzelaer.

Het oude wapen van familie Tengnagell.

wapen
vergroting
kerk
vergroting

De Hervormde Kerk aan de Lingedijk is oorspronkelijk gebouwd in 1823 nadat de Middeleeuwse kerk in het dorp in 1803 aan de katholieken moest worden terug gegeven. Bij een grote brand op 3 mei 1928 verbrandde de kerk samem met met 10 huizen en boerderijen. Na deze ramp is de kerk meteen weer herbouwd.