Namen door de tijd

  • Geldermalsen

Omschrijving van het wapen

De betekenis van de besanten in het wapen (tegenwoordig spreekt men van bezanten) is niet geheel duidelijk. Er wordt wel gesproken van bollen of kogels die wel meer in de Duitse heraldiek worden aangetroffen. Daar worden de bezanten echter geschaduwd, iets wat in het wapen van Geldermalsen niet het geval is. In het wapendiploma van het wapen van de per 1-1-1978 gevormde nieuwe gemeente Geldermalsen zijn de bezanten -afgeleid van het oude gemeentewapen - door de Hoge Raad van Adel wel geschaduwd weergegeven. Een andere veronderstelling ten aanzien van de bezanten luidt, dat de "rondjes" gouden penningen of munten voorstellen. Het woord "bezant" zou dan afgeleid kunnen zijn van Byzantium, het tegenwoordige Istanboel. Het zou dan om munten uit die stad kunnen gaan, vermoedelijk uit de tijd van de kruistochten.