Erichem

Dorp in het oude Graafschap Buren. Het hoorde vanouds met het dorpje Asch bij de stad Buren en vanaf 1811 bij de gemeente met die naam. Erichem kende een vrijwel ononderbroken bewoning sinds de Romeinse tijd. De oudste vermelding van het dorp in de archieven komt voor in een op het eind van de 12e eeuw vervaardigd afschrift van een oorkonde uit het jaar 850. Tegenwoordig wordt aan de echtheid van die oorkonde getwijfeld, terwijl er altijd al onzekerheid over was of het hier het huidige Erichem betrof. Meer betrouwbaar is een vermelding uit ca. 1138, "dedit Erenkeim...". Er was overigens een geslacht Van Erkom of Van Arkum te Tricht in de 15e eeuw, maar of er ook een relatie was met het huidige dorp is vooralsnog niet duidelijk. Taalkundig is de naam Erichem als volgt te verklaren. Het woorddeel 'Eri' is een verbastering van 'Aro' of 'Are', wat een persoonsnaam is. Deze naam kan afgeleid zijn van die van de heilige Aregius. De betekenis van diens naam is onbekend. Het tweede deel 'chem' is afgeleid van 'hem', dat in het oud- nederlands woonplaats betekent. Vrij vertaald zou Erichem dan betekenen: 'woonplaats van (heer, of de familie van-) Aro'.


Deze pagina is mogelijk gemaakt door de inbreng van:
de Heer Veerman, Regionaal Archief Rivierenland
Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.


Home   home Buren

sitemap   ©   webdesign MakingThePages b.v.