Kernen van Geldermalsen

Enspijk

De uit de 15e eeuw stammende kerk in Enspijk staat samen met het oude kerkhof, gedeeltelijk omsloten door een sloot, op de brink. De uit de laat 15e eeuw stammende toren heeft een naar buiten uitgebouwde traptoren. In de ruimte naast de toren (op de foto links) was vroeger het kolenhok en de kalkput.

kerktoren
vergroting
kerk
vergroting

Tussen de jaren 1978 en 1980 is de kerk geheel gerestaureerd, veranderd en opnieuw ingedeeld. De ingang is verplaatst naar de zijkant, de grafkelder is geheel onder het plaveisel verdwenen en bij herstel van de kap is de uit 1842 stammende vloedzolder verdwenen. De vloedzolder is vroeger ook nog door de toen naastliggende school gebruikt voor het geven van gymnastiekles.

Vanuit de Heerlijkheid Mariënwaerdt kwamen de bewoners vroeger per veer over de Linge naar Enspijk om in deze kerk de dienst bij te wonen. In de kerk was een speciale ingang voor Mariënwaerdt. De bank voor Mariënwaerdt staat nog steeds in een zijbeuk van de kerk.

Een gedeelte van de kerk bevat nog de originele houten kapconstruktie, hier lopen de spanten ver naar beneden over de muur door en zijn onderaan afgesloten door een kopje.

kap
vergroting
muurschildering
vergroting

Bij de restauratie van 1978 en 1980 zijn een aantal oude muurschilderingen onder het kalk te voorschijn gekomen. In tegenstelling tot bij vele andere kerken zijn ze hier gelukkig niet weer onder gekalkt.