Eck en Wiel

Eck werd in 1288 tot een heerlijkheid verheven. Het dorp Wiel ontstond pas later. Eck en Wiel behoorde van 1811-1998 tot de gemeente Maurik in de Neder-Betuwe. Vanaf 1999 behoort het bij de gemeente Buren. De naam Eck is afgeleid van het oud Nederlandse woord "eki" en/of het oud Noorse woord "ekja", wat wagenspoor betekent. Dat kan dan een verwijzing zijn naar een oude doorgaande route over de oeverwallen langs de Rijn. De oudste vermelding dateert uit 953 en komt voor in een 11e eeuwse kopie-oorkonde.
Er was een geslacht De Ecke, vermeld in 12e t/m 14e eeuw en Van Eck vanaf de 16e eeuw tot heden.

Wiel is een buurtschap onder Eck, dat daarmee samen het dorp Eck en Wiel vormt. De naam Wiel komt in 1349 voor het eerst voor. Het woord wiel zou kunnen duiden op een oude dijkdoorbraak, waardoor vaak een diepe plas ontstond. Bron: Regionaal_Archief_Rivierenland


Een van de historische panden in Eck en Wiel is het oude veerhuis van het 'Wielse veer' aan de Rijnbandijk. Dit uit de 14e eeuw stammende pand is onderdeel geweest van het kasteel van Amerongen. Naast als veerhuis is het pand o.a. gebruikt als kerk, gerechtsgebouw, plaats van openbare verkopingen en als cafe. Dit veerhuis werd ook wel stenenkamer genoemd omdat dit het enige stenen pand was in de omgeving, andere bronnen beweren dat deze naam was omdat er recht werd gesproken. Vanuit de kelder van dit pand heeft een tunnel gelopen naar waarschijnlijk het witte huis bij de vijver aan de andere zijde van de dijk. Deze tunnel is vroeger waarschijnlijk gebruikt als vluchtweg. De tunnel zelf is verdwenen, maar in de kelder van het veerhuis is nog te zien waar de tunnelingang heeft gezeten.
Het veerhuis is vanaf 1868 tot aan de verkoop bewoond geweest door 4 generaties van de Pol de laatste hr van de Pol die er gewoond heeft is een lopend archief over de recente geschiedenis van Wiel.

Volgens dorpsbewoners is er in Eck en Wiel vroeger ook nog een romeinse nederzeting en een kasteel geweest hierover is op dit moment echter nog geen verdere informatie beschikbaar.


Bij de dijkverzwaring in 1991/1993 zijn o.a. resten van een oude schans (daar waar vroeger de kanonnen stonden) aan de oostzijde van de Wielerweg gevonden zoals resten van een trap en een oude vuilput waarin nog 2 hele kruiken zijn gevonden die nu een pension in Ingen staan. Bij een van de plassen aan de Nederrijn zijn de resten van een Engels vliegtuig 'inclusief de bemanning' en munitie naar boven gekomen wat in de tweede wereldoorlog is neergestort. Het vliegtuig is niet opgegraven maar weer met grond toegedekt om het te beschermen.


Deze pagina is mogelijk gemaakt door de inbreng van:
de Heer Veerman, Regionaal Archief Rivierenland
Diverse bewoners uit het gebied
Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.

Home   home gem. Buren

sitemap   ©   webdesign MakingThePages b.v.