Namen door de tijd

  • Daila
  • Daile
  • Deile
  • Dilee
  • Deijl
  • Deil
  • Deyl
wapen

Een gemeentewapen

Het wapen werd aan de voormalige gemeente Deil verleend op 23 september 1818. In strijd met het officiële wapendiploma worden het paard en het rund ook wel uitgevoerd in zilver. Het paard staat "gewend" (met het hoofd naar heraldisch links). Van dit wapen gaat de traditie niet verder terug dan tot genoemd jaar. Er wordt beweerd, dat de vormgeving voornamelijk werd bepaald door het gegeven, dat in deze gemeente destijds de veeteelt het voornaamste middel van bestaan vormde. Dat is evenwel niet iets waarin Deil ten opzichte van vele andere gemeenten verschilde. Het vermoeden bestaat, dat aansluiting moet worden gezocht bij een stuk familiegeschiedenis. Gedurende de 18e en 19e eeuw speelden in Deil de families Van Everdingen en Verstegen een overheersende rol. De eerste familie voerde een os in haar wapen en de familie Verstegen een paard. De basis voor de bezittingen van deze beide geslachten in Deil werd gelegd toen Nicolaas van Everdingen, schepen in de bank van Deil en Hendrik Verstegen, paardenfokker en -handelaar uit Zevenaar, begin 18e eeuw huwden met erfdochters van Peter van Ham, Heer van Palmesteyn en de Noordenhoek. Een zoon van de eerste, Gerrit van Everdingen, kocht Bulckesteyn en Schorestein in 1749 en werd Heer van de Noordenhoek. Hendrik Verstegen werd Heer van Palmesteyn en zijn kleinzoon Jan kocht Bulckesteyn in 1806. Leden uit beide families vervulden vooraanstaande openbare functies.


We spreken hiervoor over het wapen van de voormalige gemeente Deil waartoe ook de dorpen Enspijk, Gellicum en Rumpt behoorden. De officiële omschrijving daarvan luidt: van lazuur (blauw) waarop een paard en een rund in goud. Algemeen wordt dit wapen ook als het wapen van het dorp Deil gezien. Of dit dorp ooit zelf een eigen wapen heeft gehad is niet bekend. Ook Deil heeft haar Heren gehad, waarvan men dus een wapen zou moeten hebben.