Kernen van Geldermalsen

Deil

De in 1843 gebouwde zaalkerk verving een middeleeuwse kruiskerk welke was gesloopt. Het uit de 12e eeuw stammende onderste deel van de toren is gemaakt van tufsteen. Op dat oude deel zijn in de 16 e eeuw 2 nieuwe geleidingen van baksteen gebouwd.

kerk
vergroting