Kernen van Geldermalsen

Deil

In Deil zijn 7 kastelen geweest waarvan er 3 in het bezit van de familie van Tuyll waren teweten Bulckestein, Palmestein en Schorestein. Van het kasteel Palmestein is nu alleen nog de ligging van de slotgracht te zien, alle andere resten van de vroegere kastelen zijn helaas verdwenen.

slotgracht
vergroting
schytpaal
vergroting

De grenspaal van het oude kasteel Palmestein is nog te vinden langs de Deilsedijk richting Enspijk net voor de slotgracht, aan de linker zijde van de weg. De granieten Schyt paal is ca 30 cm hoog en wordt verborgen door onkruid.

legendes

Willem van Tuyll van Bulckestein leefde in de 1e helft van de 16e eeuw, stond model voor legendarische "ridder van Tuyll" die een verbond met de duivel sloot en dus veel meer kon dan gewone stervelingen, maar tenslotte door de duivel werd weggevoerd.

"De Freule van Palmenstein", zij was verliefd op een jongeman beneden haar stand en werd door haar vader op het kasteel opgesloten. Tijdens een overstroming kwam haar amant haar redden met een bootje maar helaas ze overleefden het niet.