Pasqualini

logo

DICHTER BIJ DE KERN
Een zoektocht naar een gemeenschappelijk verleden

De historische vereniging Pasqualini wil haar kennis overdragen aan mensen die ge´nteresseerd zijn in de historie van het Graafschap Buren en die van de huidige Gemeente Buren. Zij onderzoekt de geschiedenis van het landschap, de historie van monumenten, oude gebouwen, vestingwerken en waterlopen en natuurlijk de levenswijze van de bevolking. Er wordt gekeken naar religie, beroep en oude gebruiken.

Door middel van lezingen en het uitgeven van een tijdschrift zorgt een enthousiast team van mensen dat u zich kunt verdiepen in de cultuurgeschiedenis, cq omgevingsgeschiedenis van de Gemeente Buren. Gelukkig is er veel bewaard gebleven en men maakt dan ook dankbaar gebruik van de archieven in de streek, die een schat van informatie kunnen ontsluiten.

Een terugblik in vorige uitgaven van het tijdschrift laat artikelen zien als: 'Veldnamen', 'De Regulierenlanden onder Tricht in 1622', 'Paardenfokkers en hun paarden rondom Buren in 1895', 'Een beschrijving van het ontstaan van het Graafschap Buren uit begin 18e. eeuw, 'Van de bedeling ging je net niet dood, maar of je er van kon leven?', 'Oproep tot een wolvenjacht in 1648', etc.
Steeds weer slaagt het onderzoek- en schrijversteam er in, nieuwe gegevens boven water te halen en deze vervolgens in prettige leesbare artikelen te verwerken.

Naast het tijdschrift - wat binnen het bestuur wordt samengesteld - willen wij de speciale uitgaven, geschreven door de heer N. Berghuijs onder uw aandacht brengen: o.a. ,Een late hulde aan Maria van Nassau, Prinses van Oranje', 'De Geschiedenis van de St. Catharinakerk te Asch', 'Margrita van Falkenstein' (Pleegdochter van Prinses Maria van Oranje) en 'Herkregen schoonheid' - De St. Lambertuskerk van de Hervormde Gemeente Buren.

De heer Berghuijs is adviseur van het bestuur van de vereniging en wordt zeer gewaardeerd. Hij heeft een lange ervaring in bouwhistorie. Werkt mee aan de restauraties van kerken in de provincie Gelderland en in het bijzonder in de gemeente Buren. Hij is zeer kundig onderzoeker en geschiedschrijver.

Iedereen kent Buren als 'Oranjestad' en de vereniging speelt daar regelmatig op in door het uitgeven van een speciaal 'Oranjenummer'. Hier wordt onder meer het Koninklijk bezoek aan de Betuwe in 1924 beschreven alsmede een artikel over de verwantschap tussen prins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta.

De vereniging Pasqualini wil een bijdrage leveren aan de 'gemeentevorming' van Buren, door zowel in het tijdschrift als bij lezingen, onderwerpen te vinden die de historie verwoorden die zo kenmerkend is voor de verschillende kernen in de regio.

In onderstaand schema ziet u de personen die zich inzetten voor een gezonde vereniging en zo een wezenlijke bijdrage leveren aan de cultuurgeschiedenis, cq omgevingsgeschiedenis van Het Graafschap Buren en de nieuwe Gemeente Buren.

Beschermheer:Drs. K.C. Tammes.
Burgemeester van Buren.
Adviseur van het bestuur,
onderzoeker, auteur.
Ltn. Gen. B.d. N Berghuijs. Woonplaats Buren.
Het Bestuur:
Voorzitter:H.J.M. de Heus. Woonplaats Buren.
Is in Buren geboren en noemt zichzelf 'Burenkenner'. Stimuleert en motiveert medewerkers aan evenementen. Praat met sponsors.
Secretariaat:Mevrouw E. Hoogwerf, woonplaats Beusichem.
Verzorgt alle notulen en correspondentie voor de vereniging.
Penningmeester:L. Meijdam. Woonplaats Buren.
Int de jaarlijkse contributie en verzorgt de administratie van de vereniging. Is expert op bouwkundig gebied en werkt mee aan artikelen voor het tijdschrift.
Lid:P. Versteeg. Woonplaats Buren.
Ondersteund de redactie, is auteur en expert op bouwkundig gebied.
Lid:J. Hogendoorn. Woonplaats Maurik.
Is agrariŰr. Heeft zich bekwaamd in de genealogie van de families in deze streek.
Lid:R.H.C. van Maanen. Woonplaats Geldermalsen.
Is werkzaam als archivaris.Doet wetenschappelijk onderzoek en schrijft artikelen voor het tijdschrift van de vereniging.
Wilt u meer informatie over de vereniging, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: mevrouw E. Hoogwerf, Markt 16/17, 4112 JR te Beusichem. Telefoon: 0344-501857
© lilian lamme, Tricht

Home   home gem. Buren

sitemap   ©   webdesign MakingThePages b.v.