Kasteel

Na ruim 2 eeuwen verborgen te hebben gelegen onder het gras zijn jan 2003 een gedeelte van de resten van het kasteel blootgelegd. Aan de opgraving is uitgebreid onderzoek vooraf gegaan zodat de plaats van het kasteel en de contouren reeds bekend waren. Op die plaats zijn nu sleuven gegraven die delen van de fundamenten zichtbaar maakten.

buren
click op foto voor vergrotinng

Het kasteel

buren
click op foto voor vergrotinng

Het kasteel dateert waarschijnlijk van ca halverwege de 12e eeuw en is vele malen belegerd, ingenomen, geplunderd, opgebouwd, aangepast en verbouwd tot dat het ongeveer 2 eeuwen geleden is gesloopt. In de loop van de geschiedenis hebben er vele blangrijke families in het kasteel gewoond zoals Alard van Buren, Arnold Hertog van Gelre, Frederik van Egmond, heer van Buren en natuurlijk de Gravin van Buren Anna van Egmond. Anna van Egmond trouwde in 1551 met Willem van Oranje en uit die tijd is de verwantschap van Buren met ons huidige koningshuis. De laatste bewoner was Frederik Hendrik welke in 1647 overleed. Na die tijd heeft het kasteel voornamelijk leeg gestaan tot dat het in 1804 is gesloopt.

De opgraving

Aan de hand van de eerdere onderzoeken zijn een aantal proefgleuven gegraven op de plaats waar het kasteel heeft gestaan. Hierbij zijn de fundamenten uit diverse fase's van het kasteel blootgelegd en zijn resten uit diverse tijden terug gevonden.

Een van de archeologen noemde dit een unieke opgraving, een van het soort dat zelden voorkomt, helaas ontkrachtte hij deze bewering meteen weer door te vermelden dat deze opmerking bij iedere opgraving wordt gebezigt 'vooral met pers aanwezig'. maar het feit blijft dat Het Kasteel een onlosmakelijk deel is van de regionale geschiedenis.

buren
click op foto voor vergrotinng

Toekomst

Het zou eeuwig jammer zijn als een zo prominent deel van de regionale geschiedenis wordt doorboord met heipalen van een nieuwbouw project zoals in sommige plaatsen is gebeurd. Het meest eervolle naar het verleden is ons inziens de gegevens van het kasteel te bewaren en tentoon te stellen door op maaiveld de plattegronden te herbouwen met lage muren, bijvoorkeur met herstel van de gracht. Alle bezoekers kunnen dan een indruk krijgen van de geschiedenis van het kasteel.

buren buren buren
buren
 
buren
click op foto voor vergrotinng
buren
 

Home   home gem. Buren

sitemap   ©   webdesign MakingThePages b.v.