Buren

Buren was de hoofdstad van het gelijknamige graafschap. Sinds 1811 is het een zelfstandige gemeente. Van ouds behoorden bij het stadje Buren de dorpen Asch en Erichem. Nadat in 1978 een herindeling van gemeenten had plaatsgevonden, werden de dorpen Beusichem, Zoelen, Zoelmond en Kerk-Avezaath daar aan toegevoegd. Sinds 1999 behoren ook Aalst, De Marsch, Eck en Wiel, Ingen, Lienden, Lede en Oudewaard, Maurik, Meerten, Ommeren, Ravenswaaij en Rijswijk tot de gemeente Buren.

De oudste vermelding van de naam Buren wordt gevonden in een eind 12e eeuwse kopie van een oorkondenregister van het klooster Lauresham in Duitsland. Daarin komt een oorkonde voor uit 772, waarin wordt vermeld; "in pago Testrebenti in villa Hunsetti et in villa Buria mansum". De heerlijkheid Buren en vanaf 1498 het graafschap, werd bestuurd door een gelijknamig geslacht van edelen. Uiteraard is van hun naam de schrijfwijze aan dezelfde 'grillen' onderhevig geweest als die van het graafschap of het stadje. Door het huwelijk in 1551 van Anna van Buren, een telg van het huis Egmond, met Prins Willem van Oranje kwam het graafschap aan Oranje-Nassau. De Koningin draagt nog heden ten dage de titel Gravin van Buren. In 1801 werd het graafschap bij Gelderland ingelijfd.

Taalkundig betekend 'bur' klein huis. Het zou dan een verwijzing kunnen zijn naar een ver verleden, waarvan geen archiefstuk bewaard is. Wellicht zou het een verwijzing kunnen zijn naar het oudste kasteeltje?


Deze pagina is mogelijk gemaakt door de inbreng van de Heer Veerman, Regionaal Archief Rivierenland
Foto's B.W.P.M. Mauritsz MakingThePages b.v.

Home   home gem. Buren

sitemap   ©   webdesign MakingThePages b.v.