BELANGEN ORGANISATIE BUREN

De stichting BOB, Belangen Organisatie Buren, staat voor de volgende punten:

  1. Als gevolg van gemeentelijke herinrichting is het noodzakelijk dat op lokaal niveau de belangen van bewoners bewaakt worden
  2. Het bewaken van genoemde belangen kan het best gedaan worden door een onafhankelijke stichting die zowel door bewoners als de gemeente gehoord en gerespecteerd wordt
  3. De stichting dient in een vroegtijdig stadium beleidsbe´nvloedende activiteiten te ontwikkelen op hoog niveau
  4. Het doel van de beleidsbe´nvloeding is het borgen van het aanzicht, landelijke karakter en de historische uitstraling van de stad Buren en haar omgeving

buren
click op foto voor vergrotinng

BOB werkt aan bovenstaande punten middels het leveren van een positieve bijdrage aan discussies die in de politiek en in de gemeenschap leven.
Dat BOB een werkbaar en succesvol concept is moge blijken uit het feit dat BOB zowel vanuit de politiek als vanuit de gemeenschap steeds vaker benaderd wordt om haar mening te geven over zaken die in Buren en haar omgeving spelen. BOB heeft dit voor elkaar gekregen door geleidelijk de aandacht te verleggen van het proberen terug te draaien van eenmaal genomen besluiten naar het anticiperen op te nemen besluiten!

BOB streeft welbewust een belang na: het belang van de inwoners van Buren en haar omgeving!! Er liggen veel kansen om de leefbaarheid van Buren naar een nog hoger niveau te tillen:

  • het stimuleren van landelijk toerisme (wandelroutes, buitensporten, etc)
  • het bevorderen van het onderhoud aan de hoogstamboomgaarden
  • het bewaken van typerende stadsgezichten
  • het organiseren van discussies met politieke partijen
  • het behouden, voor zowel bewoners als bezoekers van de historische, aantrekkelijke kern van Buren

Voor dit alles zoekt BOB enthousiaste mensen uit Buren of de omgeving van Buren die bereid zijn om een gedeelte van hun tijd, kennis en ervaring in te zetten voor de belangen van de gemeenschap van Buren.
Vooral mensen met een Burense achtergrond zijn bijzonder welkom vanwege hun specifieke kennis over de stad Buren ,haar omgeving en de gedachten die in de Burense gemeenschap leven.
Mocht u het gedachtengoed van BOB op een wat passievere wijze willen steunen, dan kunt u voor de luttele somma van Euro 5,= per jaar sponsor worden van de stichting "BOB". Reacties naar aagvandervossen@planet.nl


vloedschuur
click op foto voor vergrotinng

Deze pagina is mogelijk gemaakt door Chris van Koeverden.

Home   home gem. Buren

sitemap   ©   webdesign MakingThePages b.v.