Kernen van Geldermalsen

Beesd

De katholieke kerk aan de Voorstraat is in 1876 gebouwd nadat de vorige, uit 1817, te klein was geworden. De kerk uit 1817 is gebouwd ter vervanging van een gebouw met rieten kap dat door brand verwoest is.

kerk
vergroting
kerk
vergroting

Op de plaats waar de kerk uit 1817 heeft gestaan is later de nu nog bestaande pastorie neo-gotische stijl gebouwd.

Ook aan de Voorstraat ligt de Nederlands hervormde kerk uit 1825. Ook deze kerk is de vervanger van een eerdere kerk op die plaats, in dit geval een middeleeuwse kerk. In de muren zijn nog restanten van de middeleeuwse kerk opgenomen. Het oudste deel van de toren is uit omstreeks 1500 en midden 16e eeuw is de toren verder uitgebouwd maar nooit gereed gekomen. In de toren hangt nog een klok waarop het jaartal 1468 is vermeld.

kerk
vergroting

Als reactie op de watersnood uit 1820, zijn er in 1837 in de toren 5 stevige zolders gebouwd, waarnaar de mensen bij hoogwater konden uitwijken. Bij de watersnood uit 1855 hebben er weken lang 300 mensen in de toren gewoond.
In de Middenstraat vlak achter de toren is in die tijd ook een kunstmatige terp voor het vee aangelegd. De top van de terp ligt op 70 cm boven de hoogste waterstand uit 1820.

kerk
vergroting

Beide kerken zijn reeds van verre te zien.

kerk
vergroting